Faqe të caktuara do të përkthehen

Faqe të caktuara do të përkthehen 

Faqe të caktuare do të përkthen në të gjitha gjuhët nga  nga përkthyesi i google-s

Përdorimi:

1.klik mbi tastin Select Language

hapet lista e gjuhëve
hapet lista e gjuhëve

2. zgjidh gjuhen dhe  kliko butonin Translate

3. për të kthyer në gjuhën e ueb sajtit  kliko butonin Show original  që   ndodhet në shiritin Google transalte

 

Për  të mirë u shërbefshi!

 

Kaçanik
16 tetor 2013

Write a comment

Comments: 0