OFERTIMI PËR MBRËMJEN E MATURËS 2013/14

SHMP”FERIZ GURI DHE VËLLEZËRIT ÇAKA”                

                                   KAÇANIK                                                            


·        Nata e Mbrëmjes së maturës: 18 maj 2014;

·        Kohëzgjatja e mbrëmjes: ora 19,00-005.

·        Numri i pjesëmarrësve: 450;

·        Ofertat dorëzohen në SHF”Emin Duraku”, në zyrën e zëvendës drejtorit;

·        Koha e ofertimit: 02..5. - 08.5. 2014, ora 15,00, kur edhe hapen ofertat.

·        Përmbajtja e shujtës:

1.     Paragjellë;

2.     Sallatë;

3.     Ushqimi kryesor;

4.     Lëngje frutash dhe të gazuara;

5.     Ëmbëlsirë;

6.     Fruta.

(Vërejtje:Pijet alkoolike nuk lejohen!)

·       Ofertuesit, duhet të sjellin edhe këto dokumente:

1.      Çertifikatën e biznesit;

2.     Dëshmitë për kryerjen e obligimeve tatimore dhe dokukumente tjera të vlefshme në praktikën ofertuese.

·        Mjetet paguhen vetëm përmes xhirollogarisë.   

 

Kërkesë e veçantë:Autoriteti hotelier duhet të marrë masat e sigurisë, ndërsa lejohen vetëm personat e evidentuar në listën e Drejtorisë së shkollës, që do të identifikohen në bazë të distinktivit-bexhit ose letërnjoftimit, në prani të kujdestarëve të klasave.

Shënim: Kërkesa u publikua në tabelën e shpalljeve të SH.F.”Emin Duraku” dhe në Uebfaqen e SHMP”Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”

 

 

 

 

 

 

 

Më:02.5.2014                  Drejtori i SHMP”Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”

 

     Kaçanik                                Bafti Loku__________________

Write a comment

Comments: 0