OFERTIMI PËR FOTO-MATURA 2018/19

 

REPUBLIKA E KOSOVËS

SHMP”FERIZ GURI DHE VËLLEZËRIT ÇAKA”

 

Nr.3805/19

 

  K Ë R K E S Ë

 

 

OFERTIMI PËR FOTO-MATURA 2018/19

 

·         Përmbajtja ofertuese: 1 pano kolektive përmasash standarde reklame dhe arkivi të shkollës (e kornizuar); 1 fotografi kujtimi kolektiv (Drejtorisë së shkollës t’i ofrohet edhe digjitale); 4 foto për indeks dhe dokumentacione tjera; 1 kartë identiteti - me emblemën e shkollës në sfond (në formë kartëvizite); xhirimi i mbrëmjes së maturës dhe nga një CD për person.

 

·         Numri i përgjithshëm i nxënësve: 233.

 

·         Subjektet ofertuese duhet të kenë dokumentacionin e plotë e të vlefshëm ligjor, si: liçencën përkatëse, dëshminë për kryerjen e obligimeve tatimore etj.;

 

· Ofertat dorëzohen në Drejtorinë e SHMP”Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”;

 

·         Koha e ofertimit (duke ofruar edhe mostrat krahasuese): 12.4.2019–19.4.2019, ora 1300, kur edhe hapen ofertat në prani të ofertuesve dhe të komisionit, në zyrën e drejtorit të shkollës..

 

 

 

Shënim: 

 

1.     Dokumentacioni i subjekteve në kontest, nuk do të shqyrtohet;

 

2.     Vendimi merret në bazë të kushteve të kërkuara;

 

3.     Mjetet (para të nxënësve), sipas kontratës, do të paguhen përmes xhirollogarisë;

 

4.     Kërkesa u publikua në tabelat e shpalljeve në Gjimnaz dhe në Komunë, si dhe në uebfaqen e Komunës së Kaçanikut.

 

Write a comment

Comments: 1
 • #1

  Advan (Saturday, 25 May 2019 05:14)

  Mator
  M
  Per
  Foto