Trafiku dhe bllokimet në sistemet komutu
Microsoft Word Document 59.0 KB

TESTI ne anglisht SK

ELECTRONIC SWITCHING SYSTEM
DE20_sol.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB