Kapitulli I.pdf
Adobe Acrobat Document 6.8 MB

Kapitulli II - internetit (IE5.0)

II.pdf
Adobe Acrobat Document 6.0 MB

Kapitulli III -Bredhja në WWW

III.pdf
Adobe Acrobat Document 4.4 MB

Kapitull i IV  - Kërkimi -makinat e kërkimit

IV.pdf
Adobe Acrobat Document 3.3 MB

Kapitull i V  - Të preferuat dhe Hisoria -Favorites and History

V.pdf
Adobe Acrobat Document 2.9 MB
  • Kapitulli VI:    shkarkimi  i fajllave
VI.pdf
Adobe Acrobat Document 3.8 MB
  • Kapitulli VII :   E-Mail Basics

VII.pdf
Adobe Acrobat Document 292.6 KB
  • Kapitulli VIII:   Dërgimi dhe pranimi i  E-Mail

VIII.pdf
Adobe Acrobat Document 5.2 MB
  • Kapitulli IX:    Editing E-Mails

IX_p.pdf
Adobe Acrobat Document 828.1 KB
  • Kapitulli X :    Organizimi i  E-Mail-eve

X.pdf
Adobe Acrobat Document 4.8 MB