Ekonomi
Financa (1) (2).docx
Microsoft Word Document 268.8 KB
Financa (1) (2).docx
Microsoft Word Document 268.8 KB
Marketing- Niveli I-II [Klasa 10-11-12]
Microsoft Word Document 937.5 KB
Banka dhe Sigurime -Rishikuar -2013.doc
Microsoft Word Document 854.5 KB
Kontabilist - Rishikuar-2013.doc
Microsoft Word Document 815.5 KB
Shpedicion dhe logjistike -Rishikimi-201
Microsoft Word Document 873.0 KB