Ndërtimi i ueb faqeve përmes programit  Microsoft FrontPage 2003

Vegla:

Ushtrime:

Ushtrimi1

FrontPage2003_Hyrje_ne_ueb.pdf
Adobe Acrobat Document 364.4 KB

Ushtrimi2

Krijimi i ueb faqeve dhe bazat e punës m
Adobe Acrobat Document 77.2 KB

Ushtrimi3

(Editimet themelore në ueb faqe).pdf
Adobe Acrobat Document 93.0 KB

Punë individuale

seminar_individual_tik2012.pdf
Adobe Acrobat Document 16.1 KB