OFERTIMI PËR FOTO-MATURA 2013/14

 

REPUBLIKA E KOSOVËS

SHMP”FERIZ GURI DHE VËLLEZËRIT ÇAKA”

 

Nr.1774/14

 

KËRKESË

 

OFERTIMI PËR FOTO-MATURA 2013/14

 

 

PËRMBAJTJA OFERTUESE: 2 Pano kolektive përmasash standarde reklame  (1 pano kl.XII dhe 1 pano kl.XIII),1 fotografi personale me ngjyra (10x15),4 foto për indeks dhe dokumentacione tjera,1 kartë identiteti me emblemen e shkollës(në formë vizitkarte),pano e madhe të gjeneratës dhe nga 1 CD të inçizimit të mbrëmjes për nxënës.

 

Numri i përgjithshëm i nxënësve-400.

(Në ofertë të përfshihet edhe xhirimi i mbrëmjes së maturës)

Subjektet ofertuese duhet të kenë edhe dokumentacionin tjetër të vlefshëm si:liçencën përkatëse të punës,dëshmitë për kryerjen e obligimeve tatimore etj.

 

Koha e ofertimit duke ofruar edhe mostrat krahasuese nga 17-24 prill 2014,kurse hapja e ofertave bëhet më 24.04.2014 ora 1500në prani të komisionit,në zyren e  Zv.drejtorit të SH.F.”Emin Duraku”në Kaçanik.

Ofertat pranohen prej orës 1400- 1900 (ditëve të punës).

 

Vërejtje: Kërkesa u publikua në tabelat e shpalljeve në SH.F.”Emin Duraku”në Kaçanik. dhe në vebfaqen e shkollës “Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”në Kaçanik.

 

 

Shënim:Mjetet të paguhen perms xhirollogarisë.

 

 

 

Më 16..4.2014

   Kaçanik

                                                     

  

                                    Drejtori i SHMP”Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”

                                   Bafti Loku____________________

                                                 

 

Write a comment

Comments: 0